Voordelen van ServiceRight

ServiceRight neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt ServiceRight altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van ServiceRight. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden https://www.serviceright-koeriers.nl/voorwaarden.

1. Wie is ServiceRight?

ServiceRight is een gratis online dienst die Gebruikers de mogelijkheid biedt om in contact te komen met professionele dienstverleners die diensten voor hen kunnen uitvoeren. Door het invoeren van de specifieke kenmerken van de gewenste diensten die uitgevoerd moeten worden, brengt ServiceRight de Gebruiker in contact met het bedrijf die het beste op deze wensen aansluit. Deze bedrijven zijn allen onderdeel van het netwerk van ServiceRight en voldoen derhalve aan zeer hoge kwaliteitseisen. Daarnaast kunnen bedrijven zich voor het netwerk van ServiceRight aanmelden. Indien zij aan de kwaliteitseisen voldoen en door ServiceRight worden toegelaten, krijgen zij een Account op de Website. Op hun Account kunnen de dienstverleners Offertes aan Gebruikers uitbrengen om met hen een overeenkomst van opdracht aan te gaan. ServiceRight is onderdeel van de besloten vennootschap ServiceRight B.V., kantoorhoudende te (1333 HJ) Almere, aan de Splijtbakweg 60 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67440932. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer [wordt binnenkort bekend gemaakt].

2. Welke informatie wordt door ServiceRight verzameld en verwerkt?

Bezorggegevens verzender en ontvanger Om jou in contact te brengen met het bedrijf die het beste bij jou past, moet je een aantal benodigde gegevens invullen. Om het werk te kunnen uitvoeren, dien je als Gebruiker de volgende gegevens met ons te delen:

• Voorletter(s) en achternaam;
• Postcode, huisnummer, adres en woonplaats;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.

Om ervoor te zorgen dat de bedrijven de diensten kunnen inplannen, delen wij jouw persoonsgegevens met de bedrijven die in aanmerking komen om jouw dienst uit te voeren. Deze bedrijven zijn zelf volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens Bedrijven
Om als bedrijf deel uit te mogen van het netwerk van ServiceRight en om werkzaamheden voor Gebruikers te verrichten, dien je de volgende gegevens aan ServiceRight te verstrekken:

• Uw bedrijfsnaam;
• De volledige naam van de contactpersoon binnen uw organisatie;
• Het e-mailadres van de contactpersoon binnen uw organisatie;
• Een telefoonnummer waarop ServiceRight u kan bereiken.

Automatisch gegenereerde informatie
Om ServiceRight optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina`s goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft ServiceRight bepaalde informatie nodig. ServiceRight verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van ServiceRight. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina`s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, account nummer en de pagina`s die je op het Platform bezoekt. Voor zover ServiceRight deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt ServiceRight ze?

Door gebruik van ServiceRight kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van ServiceRight kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Bij het gebruik van ServiceRight kunnen eigen cookies van ServiceRight en cookies van derde partijen worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor ServiceRight, worden door ServiceRight op jouw computer opgeslagen en ServiceRight heeft toegang tot die cookies. Dit worden ook wel first party cookies genoemd. Zulke cookies worden door ServiceRight bijvoorbeeld gebruikt om je taalinstellingen te onthouden. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door derde partijen, worden door derde partijen op jouw computer opgeslagen, en derde partijen hebben toegang tot die cookies. Dit worden ook wel third party cookies genoemd. Het is belangrijk om te weten dat ServiceRight geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze `third party cookies`. ServiceRight kan voor deze cookies dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden. De volgende typen cookies kunnen door jouw gebruik van de Dienst op jouw randapparatuur geïnstalleerd worden:

Cookies van ServiceRight
ServiceRight plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om jouw gebruik van de website op een gebruiksvriendelijke wijze mogelijk te maken. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies jouw postcode na het invullen daarvan op de homepage. Naast functionele cookies plaatst ServiceRight cookies die slechts een beperkte tijd op jouw randapparatuur worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om jouw gebruik van de website prettiger te maken, door bijvoorbeeld ingevulde formulieren te onthouden. ServiceRight kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.

Cookies van derde partijen
Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt ServiceRight gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw randapparatuur aan de hand waarvan je gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ServiceRight verstrekt. ServiceRight verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de Website en de wijze waarop de Website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan ServiceRight zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van ServiceRight geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van ServiceRight gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) ServiceRight. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen. Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Als Koerier dien je je wachtwoord geheim te houden, om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Account.

4. Voor welke doeleinden zal ServiceRight informatie over jou gebruiken?

Doeleinden
ServiceRight zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

• Om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken;
• Om ervoor te zorgen dat de bedrijven de dienst kunnen uitvoeren;
• Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van ServiceRight;
• Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
• Om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
• Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

ServiceRight wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal ServiceRight dat daarom aan jou laten weten. Ook kan ServiceRight je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Mocht je geen e-mailberichten van ServiceRight willen ontvangen, dan kun je je afmelden via https://www.serviceright-koeriers.nl/afmelden. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door ServiceRight aan jou wordt gestuurd opgenomen. ServiceRight gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van ServiceRight. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal ServiceRight jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). ServiceRight kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan ServiceRight jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van ServiceRight verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. ServiceRight heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement van ServiceRight heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. ServiceRight accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt ServiceRight jouw persoonlijke informatie?

ServiceRight zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Als Koerier kun je je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw Profiel. Als je als Gebruiker of Koerier wilt weten welke gegevens ServiceRight over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je Profiel kan veranderen, dan kun je contact opnemen met ons via 088-2222000. Gegevens over jou zullen nooit langer worden opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

7. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

8. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je contact opnemen.
9.4      Gemiddeld uit 220 beoordelingen

j. caspers - (Zoetermeer)
Had via de telefoon ingepland en was dezelfde dag nog opgeha...

MC den Brok - (Werkendam)
prima service, vriendelijke bezorger. Zelfs Xtra info gegeve...

van Gent - (Hank)
De bezorging was mooi optijd. Zeer vriendelijke man. Met vr...

S. Wijga - (Ommen)
Het plannen ging moeizaam, maar het vervoer was, een maal g...

H. Worbts - (Groningen)
uitsteeken
Bekijk alle 220 beoordelingen.
ServiceRight bedrijven


spoedzending

aangetekend

laadklep

vaste_zending